Building Energy Modelling and Simulations

Bina enerji modellemeleri binaların enerji yüklerini saptamada ve enerji tüketim profillerini ortaya çıkarmada etkin bir yöntem olarak kabul edilmekte ve kullanılmaktadır. Bina sektörü enerji tüketen diğer sektörler arasında % 35-40’lık bir orana sahiptir. Bu nedenle enerji korunumu çalışmalarında binaların enerji performansının iyileştirilmesinin önemli bir yer tutması da enerji simülasyon programlarının önemini artırmaktadır. EditoArchitects bina enerji […]

Read More >
Green Building Consultancy

Edito Architects, mimari tasarım sürecinin yanı sıra, aldığı uzmanlık eğitimleri sayesinde yeşil bina tasarımı ve danışmanlığı da yapmaktadır. Bu danışmanlıkla; 1. Binaların tasarım evresinde enerji etkin bina olması için kararların alınmasında; arazi seçiminden başlanarak, binanın konumunun seçimi, yönlendirilişi, diğer binalarla olan gölge etkisi, doğal aydınlatmadan faydalanma veya aydınlatma elemanları seçimi gibi bina sürdürülebilirlik parametreleri konularında […]

Read More >
Energy Identity Certificate (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) enerji etkin binaların artırtılması, çevreye daha duyarlı binalar yaratmak adına, binanın asgari enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimlerini içeren bir sertifika türüdür. EditoArchitects olarak enerji kimlik belgesi düzenlenmesi ve enerji sınıfının iyileştirilmesi konusunda hizmet veriyoruz. Dünyada bir çok ülkede sertifikalandırma sistemleri, binaların ne kadar verimli veya […]

Read More >
Projects

Edito Architects olarak 2012 yılından beri mimari proje, planlama ve uygulama süreçlerinde bulunmaktayız.  >İç Mimarlık, Uygulama ve Tadilat >Mimari Proje >Görselleştirme

Read More >

About

.

The Edito Architects stands for Energy Database Information Tracking Online System. The purpose of this Project is to create a real time online energy tracking and auditing system. Our equipment’s support both two and three phase devices.