Yeşil Bina Danışmanlığı

Edito Architects, mimari tasarım sürecinin yanı sıra, aldığı uzmanlık eğitimleri sayesinde yeşil bina tasarımı ve danışmanlığı da yapmaktadır.

Bu danışmanlıkla;

1. Binaların tasarım evresinde enerji etkin bina olması için kararların alınmasında; arazi seçiminden başlanarak, binanın konumunun seçimi, yönlendirilişi, diğer binalarla olan gölge etkisi, doğal aydınlatmadan faydalanma veya aydınlatma elemanları seçimi gibi bina sürdürülebilirlik parametreleri konularında optimum çözümler sunmaktadır.

2. Günışığı Analizleri, binada çevresel etkenler ve özel olarak tasarlanıp inşa edilmiş güneş kontrol elemanları dahil tüm veriler dikkate alınarak gün ışığı modellemeleri yapmaktadır.

3. Binaların iklim şartlarına uygunluğunu değerlendirilmektedir. Buna göre binaların ısıtma soğutma kapasitelerine göre uygun ekipman seçimleri yaparak proje ekiplerine alternatifler sunulmaktadır.

4. Binanın tasarım evresinde uygun alternatif enerji kaynaklarıyla enerji tüketimlerini en aza indiren proje ekiplerine alternatifler sunulmaktadır.