Kaynaklar’da Müstakil Konut

İncelenen bina, İzmir‟in Kaynaklar mevkiinde yer alan üç katlı 520 m2 kullanım alanına sahip müstakil bir konuttur. Bu çalışmada, düşük enerjili bina olabilmeyi hedefleyen, hava kaynaklı ısı pompasıyla iklimlendirilen mevcut müstakil bir konutun, yerinde izleme ve modellemeye dayalı termal ve enerji performans analizine ait sonuçlar sunulmaktadır. Çalışmanın genel amacı, seçilen binaya ait ileriye dönük termal ve enerji performans tahmini yapabilen, kalibre edilmiş dijital performans simülasyon modeli elde etmektir.