Gaziemir Belediye Binası

Gaziemir  Belediye Binası, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık fakültesi tarafından yeşil bina olarak tasarlanmıştır. Mimari ön tasarım aşamasından itibaren enerji etkin bir bina olarak düşünülmüştür. Isıtma-soğutma-aydınlatma enerji ihtiyacı ve tüketimleri incelenmiş, alternatif  HVAC ve yapı kabuğu modellemeleri yapılmıştır.